Wycena

Przed podjęciem decyzji o zamówieniu bezpłatnie przygotowujemy wstępny, aczkolwiek bardzo dokładny kosztorys na podstawie projektu lub koncepcji. Każdy zestaw mebli wyceniany jest indywidualnie. Cena zestawu mebli kuchennych jest sumą cen poszczególnych elementów wchodzących w skład tego zestawu (szafek i ich wyposażenia, blatów, listew, elementów oœświetlenia, itd.). W cenie mebli jest zawarty transport i montaż tych mebli na terenie Krakowa i miejscowośœci położonych w promieniu do 30 km od centrum Krakowa. Zawsze podajemy kwoty brutto, jasno i czytelnie przedstawiając pełną kalkulację.